Historie

Dávná historie

V devadesátých letech kromě všeobecně známého tanečního klubu Bonanza v České Skalici ještě existovaly dva dětské taneční soubory — Nugetky a Stonožky. Bonanza se však v průběhu času víceméně rozpadla a stejně tak i Nugetky. Stonožky se pak staly základem pro klub Marineta.

stonozky_1997

Vznik Marinety

Stonožky (v té době pod vedením Hany Krejčovské a Lídy Bartkové, později Mirka Širokého) se v roce 1999 rozštěpily na malé děti, jimž zůstal název Stonožky, a větší děti a dospělé, kteří hledali pro svou skupinu jméno nové. Z původního návrhu jména "Marioneta" pak chybným přenosem informací došlo k vypuštění písmenka "o" a tím se zrodil taneční klub MARINETA. Takže místo loutky s tváří dřevěnou název ne zcela konkrétní — snad španělské jméno? Ale co dát do klubového znaku? Postupem času se zrodila myšlenka fialového motýla (třeba nějaký takový někde ve Španělsku lítá — i když se s největší pravděpodobností Marineta nejmenuje :-)).

Od klasických country tanců ve Stonožkách se začalo v Marinetě přecházet i ke stylům square dance a round dance. První taneční akcí Marinety byla 9th CSCTA Convention v Tišnově roku 2001. Někdy v prvních pěti letech nového tisíciletí však postupně odešla většina starších členů Marinety a došlo i ke změně vedení — u mikrofonu zůstal Mirek Široký a doplnily ho "odchovankyně Stonožek resp. Marinety" Lucie Červená a Eva Široká (téhož času Zvárová). A tak se taneční klub Marineta opět stal především dětským tanečním klubem (když pomineme fakt, že některé z dětí už trochu odrostly a tímto označením bychom je nejspíš urazili :-)). Někdy okolo roku 2010 jsme se rozhodli zrušit i název Stonožky a od té doby existuje pouze Marineta a její přípravka. Klub se nyní zabývá především round dancem, ale i nadále je prokládán country tanci, line dancem, různými "ptákovinami" všeho druhu a když se nás sejde osm - zkoušíme i square dance. O výuku se dále stará Lucka a Eva.

historie soucasnost

Akce Marinety

Každoročně na jaře zhruba od roku 1998 Stonožky a Marineta pořádaly víkendová soustředění na horách — konkrétně v Janských Lázních či Buřanech. Jednou jsme dokonce byli i v zimě na horách, a v roce 2008 byl dokonce uspořádán týdenní letní taneční tábor v Buřanech. Bohužel pro nedostatek dětí nemohl být zopakován. Ze stejného důvodu se pak nepořádají už ani víkendové akce na horách.

Tradici však stále mají naše víkendová taneční soustředění v Báju. První takováto "taneční akce nanečisto" byla uspořádána v prosinci 2006. Od té doby se pořádají dvě až tři soustředění za rok — v prosinci 2011 jsme 13. tanečním soustředěním oslavili již pět let od vzniku této myšlenky.

Pomalu se i tradicí stávají naše silvestrovská soustředění pro starší, pokročilejší tanečnice a tanečníky. Na prvním z nich jsme přivítali rok 2010. Rok 2012 jsem pak přivítali dohromady i s některými přáteli z pražských tanečních klubů.

tabor_2008 silvestr_2012
© Lucie Červená, 2012- (verze 2.0, 2015)